GIỚI THIỆU

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

- Phương pháp dạy và học hiện đại Chúng tôi...

TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu phát triển, hiện nay Trung tâm cần...

GIỚI THIỆU

Được thành lập từ năm 2007 Trung Tâm Ngoại...

Copyright © KL English Center - Trung tâm anh ngữ KL
Address 1: 146 Lê Hồng Phong – Tp.BMT – ĐT: 0500. 350 3333 – 0500. 392 7777
Address 2: 544 Lê Duẩn – Tp.BMT – ĐT: 0500. 3 567 789 – 0500. 629 6666
Thiết kế và phát triển bởi: Calavi Kevin
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2