ANH VĂN LUYỆN NGỮ PHÁP

Posted in CHƯƠNG TRÌNH on 06-06-2013

 

Phương pháp ôn luyện ngữ pháp giúp học viên lấy lại căn bản ngữ pháp tiếng Anh một cách nhanh nhất.

Anh văn luyện ngữ pháp: (Grammar English)

Level
Cấp độ
Class
Lớp
Course
Khóa Học
GM 1
E1
12 TUẦN
E2
GM 2
P1
12 TUẦN
P2
GM 3
I1
16 TUẦN
I2
GM 4
U1
16 TUẦN
U2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © KL English Center - Trung tâm anh ngữ KL
Address 1: 146 Lê Hồng Phong – Tp.BMT – ĐT: 0500. 350 3333 – 0500. 392 7777
Address 2: 544 Lê Duẩn – Tp.BMT – ĐT: 0500. 3 567 789 – 0500. 629 6666
Thiết kế và phát triển bởi: Calavi Kevin
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2