IELTS

Khóa học này giúp học viên có thể phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để đạt được thành công trong bài thi IELTS.
Nắm bắt những kỹ năng hữu ích trong việc thực hiện bài thi IELTS để đạt được kết quả tối ưu. Bồi dưỡng sự tự tin trước khi bước vào bài thi IELTS. Luyện tập các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc và Viết

Chương trình đào tạo

Trải nghiệm 1 tuần học miễn phí!

Đăng ký >>

KL FOREIGN LANGUAGE CENTER