LỚP HỌC KÈM ĐẶC BIỆT

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên và phụ huynh, Trung Tâm Anh Ngữ KL đã có thêm  những lớp học 1-1 với 1 giáo viên và 1,2 học sinh.

Chương trình đào tạo

Trải nghiệm 1 tuần học miễn phí!

Đăng ký >>

KL FOREIGN LANGUAGE CENTER