ÔN THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

Chứng chỉ Starters, Movers, Flyers?
  • Chứng chỉ Tiếng Anh được hơn 150 quốc gia công nhận.
  • Thước đo đáng tin cậy về khả năng Nge, Nói, Đọc và Viết của trẻ.
  • Bài thi xoay quanh chủ đề quen thuộc, giúp trẻ dễ dàng áp dụng vào đời sống.
  • Các bài thi thiết kế sáng toạ thú vị, mang lại cho trẻ động lực tích cực học Tiếng Anh.

Chương trình đào tạo

Trải nghiệm 1 tuần học miễn phí!

Đăng ký >>

KL FOREIGN LANGUAGE CENTER