KẾT QUẢ DỰ THI HỌC BỔNG DU HỌC HÈ BRITISH SCHOLARSHIP 2013

Posted in TIN TỨC on 11-06-2013

 

KẾT QUẢ THI NHÓM 1

No. Full Name D.O.B Class School Lis Voca GM Read Wri Total Rank
1 Đỗ Thị Minh Hạnh 17-01-02 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 7 8 18 24 73 15
2 Thái Quang Hồng Phước 03-01-02 5 Phan Bội Châu 19 7 9 24 28 87 6
3 Thái Quang Hào 04-12-99 8 Phan Bội Châu 19 9 10 26 26 90 5
4 Trần Thị Ánh Diệu 20-06-00 7 Phan Chu Trinh 16 9 7 23 24 79 9
5 Bùi Lê Quốc Anh 06-04-01 6 Phạm Hồng Thái 16 5 7 15 17 60 24
6 Lê Bình Phương An 31-03-02 5 Phan Chu Trinh 15 5 7 14 16 57 26
7 Phạm Cao Công Thành 26-06-00 7 Tân Lợi 15 9 8 17 20 69 17
8 Đoàn Thanh Phương Uyên 6 Lương Thế Vinh 13 7 5 12 13 50 32
9 Nguyễn Thị Minh Anh 14-12-02 5 Trần Văn Ơn 12 4 10 11 16 53 29
10 Hồ Trần Bảo Trâm 18-02-00 7 Phan Chu Trinh 20 8 10 26 29 93 3
11 Phan Ngọc Kim Tuyền 11-06-00 7 Phan Bội Châu 15 6 7 8 16 52 30
12 Nguyễn Uyên Nhi 26-12-99 8 Tân Lợi 19 9 10 27 29 94 2
13 Lê Quang Sang 08-01-02 5 Phan Chu Trinh 8 8 9 17 23 65 22
14 Lê Trịnh Ngọc Ngân Phụng 28-07-01 6 Lương Thế Vinh 16 5 6 14 15 56 27
15 Phạm Thị Thanh Phương 04-10-00 7 Lạc Long Quân 17 6 6 17 20 66 21
16 Bùi Ngọc Phương Anh 01-01-02 5 Nguyễn Công Trứ 18 7 8 19 20 72 16
17 Nguyễn Trần Gia Hân 10-06-02 5 Ngô Quyền 19 7 7 19 22 74 13
18 Trần Lê Khanh 11-10-99 8 Phan Bội Châu 19 9 9 30 29 96 1
19 Võ Bảo Tín 18-01-01 6 Tân Lợi 18 9 9 18 26 80 8
20 Hoàng Minh Huệ 27-04-02 5 Lê Văn Tám 10 5 2 10 14 41 35
21 Thạch Trần Thị Tường Vy 02-06-01 6 Lương Thế Vinh 12 5 7 12 15 51 31
22 Nguyễn Thụy Bảo Hân 23-11-00 7 Phan Chu Trinh 17 7 8 17 18 67 19
23 Lê Hoàng Nguyên 12-02-00 7 Phan Chu Trinh 19 8 9 28 27 91 4
24 Lê Trịnh Phi Long 01-02-99 8 Lương Thế Vinh 18 6 7 19 19 69 17
25 Nguyễn Thị Hải Ngân 03-05-00 7 Phan Chu Trinh 18 9 8 23 25 83 7
26 Nguyễn Trọng Anh 08-09-00 7 Phan Chu Trinh 19 9 9 23 17 77 10
27 Đỗ Thảo Ngân 19-11-00 7 Phan Chu Trinh 16 9 6 22 22 75 11
28 Nguyễn Tuyết Nhung 08-09-02 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 4 5 10 16 44 34
29 Trần Hoàng My Na 27-11-00 7 Lạc Long Quân 17 6 7 17 20 67 19
30 Lê Trần Phương Thảo 20-06-02 5 Ngô Quyền 13 4 8 13 18 56 27
31 Nguyễn Thủy Tiên 28-08-01 6 Lạc Long Quân 14 6 9 12 17 58 25
32 Ngô Thiên Long 14-07-00 7 Phạm Hồng Thái 17 7 8 19 23 74 13
33 Phạm Hoàng Phương Ngọc 24-05-00 7 Lạc Long Quân 13 6 6 9 14 48 33
34 Lê Quỳnh Trang 12-02-02 5 Phan Chu Trinh 17 7 6 16 18 64 23
35 Dương Hải Phi 04-11-00 7 Đoàn Thị Điểm 17 8 8 19 23 75 11

One Comment

  1. 02-04-2014

    Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © KL English Center - Trung tâm anh ngữ KL
Address 1: 146 Lê Hồng Phong – Tp.BMT – ĐT: 0500. 350 3333 – 0500. 392 7777
Address 2: 544 Lê Duẩn – Tp.BMT – ĐT: 0500. 3 567 789 – 0500. 629 6666
Thiết kế và phát triển bởi: Calavi Kevin
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2