TOEIC

Lớp học Toeic thích hợp cho những bạn sinh viên, người đi làm muốn tăng khả năng Tiếng Anh của mình dùng trong công việc. Khóa học này sẽ trang bị cho bạn đầy đủ kiến thức để bước vào kỳ thi Toeic.

Chương trình đào tạo

Trải nghiệm 1 tuần học miễn phí!

Đăng ký >>

KL FOREIGN LANGUAGE CENTER